A Candeloria

2014-2019

A Candeloria 1ª Edición 1º Edición
7 de febreiro do 2014
A Candeloria 2ª Edición 2º Edición
27 e 28 de febreiro do 2015
A Candeloria 3ª Edición 3º Edición
19 e 20 de febreiro do 2016
A Candeloria 4ª Edición 4º Edición
17 e 18 de febreiro do 2017
A Candeloria 5ª Edición 5º Edición
22, 23 e 24 de febreiro do 2018
A Candeloria - A derradeira 6º Edición - A derradeira
7 Febreiro do 2019